همایش ها
1398/2/5 پنجشنبه
مصاحبه روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قم با دکتر ناصر محمدی مدیرکل محترم فرهنگی و فوق برنامه
در ارتباط با همایش مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور

.

مصاحبه روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قم با دکتر ناصر محمدی مدیرکل محترم فرهنگی و فوق برنامه :

مختصری از همایش و ضرورت برگزاری آن را توضیح بفرمایید؟

همایش مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه مطابق شیوه نامه انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی وزارت علوم هر ساله با حضور حداکثری مدیران مسئول نشریات فعال دانشگاه برگزار می شود در این همایش انتخابات در فضای رقابتی از میان کاندیداهای انتخابات 2 نفر را به عنوان عضو اصلی و یک نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب و ایشان به کمیته ناظر بر نشریات سازمان مرکزی دانشگاه راه پیدا می نمایند. وظیفه این کمیته برنامه ریزی نظارت و سامان دهی نشریات دانشجویی کشور است .

مدیران مسول نشریات چه اثری بر رشد کمی و کیفی نشریات خواهند داشت؟

پیگیری مدیران مسئول نشریات و اعضای دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات سازمان مرکزی باعث افزایش تعداد نشریات و نیز بهتر شدن محتوای آن می شود در انتخابات سال جاری کارگاهی در جهت رشد و ارتقاء کیفی نشریات از طرف نماینده وزارت علوم برگزار می شود .

تعداد شرکت کنندگان و نشریات همچنین جایگاه نشریات دانشگاه پیام نور در وزارت علوم تحقیقات وفناوری را بفرمایید؟

تعداد 339 نشریه فعال دانشجویی در سامانه نشریات دانشگاه ثبت شده و در همایش قریب به 210 مدیر مسئول یا نماینده آنها حضور دارند. در حوزه وزارت علوم نیز در گذشته چندین بار کرسی های دانشجویی شورای ناظر بر نشریات وزارت علوم را دانشجویان دانشگاه پیام نور در اختیار داشته اند و امیدواریم این امر در آینده نیز تحقق پیدا کند .

کیفیت برگزاری همایش در سال جاری در چه سطحی است؟

تلاش شده است که در سطح عالی برگزار شود که در این خصوص از ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان قم ، مدیر فرهنگی و سایر همکاران پیام نور استان قم کمال تشکر و قدردانی را دارم.

هر توصیه یا مطلبی که مدنظر جنابعالی است را بفرمایید؟

انرژی و جنب و جوش دانشجویان در این همایش ستودنی است امیدواریم این انرژی در راستای کیفی سازی محتوای نشریات دانشجویی بکار گرفته شود


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر