1399/2/23 سه‌شنبه
جناب آقای دکتر علی یگانه

پژوهش و فناوری استان قم


شماره تماس :  02537179130