پژوهش و کارآفرینی
1400/1/22 یکشنبه
دانشگاه پیام نور استان قم برگزار می کند:
هشمین همایش ملی چالش ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در عصر اطلاعات

.

توجه توجه تمدید شد 
نظر به استقبال گسترده اساتید و دانشجویان؛ 
«هشتمین همایش ملی چالش ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در عصر اطلاعات تا ١۶ تیر ١۴٠٠ تمدید شد» 
تلفن جهت ارتباط با مسئول همایش :   09021015772
ایمیل : conf9911@gmail.com
زمان برگزاری : ١۶ تیرماه ١۴٠٠ محل برگزاری : دانشگاه پیام نور استان قم
دانشگاه پیام نور استان قم برگزار می کند:
هشمین همایش ملی چالش ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در عصر اطلاعات 
به گزارش روابط عمومی : دکتر محمد علی حسینی ریاست دانشگاه اعلام نمود در سال جاری با تلاش اساتید گروه کتابداری دانشگاه در معاونت محترم پژوهش  سازمان مرکزی موفق شدیم مجوز هشتمین همایش ملی چالش ترویج فرهنگ کتابخوانی در عصر اطلاعات را اخذ نماییم، وی افزود : هدف ما این بود تا در دوران کرونا با توجه به تعطیلی و کاهش مراجعه کنندگان به کتابخانه ها نقش شبکه های اجتماعی و نقش کتابداران و نوع ارائه خدمت و در واقع چالش هایی که می تواند میان مراجعه کننده و کتابخانه و حتی شبکه اجتماعی موجود باشد را بررسی کنیم.
ایشان گفت: خوشبختانه مجوز ملی همایش و کد isc از مرکز همایش ها اخذ نمودیم ، این همایش فرصتی مقتنم رای همه اساتید و دانشجویان می باشد که می توانند با شرکت در آن کامی در جهت تحقق آن بردارند.
محور های همایش:
شبکه های اجتماعی و مطالعه و کتابخوانی
 نقش دولت و رسانه ها در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی
 مطالعه و کتابخوانی در عصر دیجیتال
 اثر مطالعه بر ناهنجاری های جامعه
 نقش کتاب و کتابخوانی از منظر آیات و روایات
 نقش مطالعه در تولید ملی ، کار و جهش اقتصادی
تلفن جهت ارتباط با مسئول همایش :   09021015772
ایمیل : comf9911@gmail.cim
کد اختصاصی ISC:   99201-27079
زمان برگزاری : 25 بهمن ماه 1399
محل برگزاری : دانشگاه پیان نور استان قم 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر