تحصیلات تکمیلی
1399/8/18 یکشنبه
تصویب پروپوزال و دفاع از پایان نامه ( کارشناسی ارشد/ دکترا)
مراحل تصویب پروپزال و دفاع از پایان نامه/رساله دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی

.

 به اطلاع دانشجویانی که نوع دوره پذیرش آنها به شیوه آموزشی-پژوهشی می باشد، می رساند که این گروه از دانشجویان حداقل بعد از سپری شدن دو نیمسال و در آغاز نیمسال سوم امکان ارائه و تصویب پروپزال را خواهند داشت. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که نوع پذیرش دوره آنها آموزش محور می باشد در صورت درخواست و تایید مدیرگروه امکان تغییر شیوه آنها به آموزشی-پژوهشی وجود دارد.
مراحل تصویب پروپزال تا دفاع از پایان نامه/رساله دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری:
الف - تصویب پروپوزال
1- تکمیل فرم پروپوزال زیر نظر استاد راهنما و اخذ تایید آموزش، استاد راهنما، مشاور و مدیر گروه (با مراجعه به پرتال استان قم- بخش فرمها و آیین نامه ها، فرم پروپزال انتخاب شود).
2-اخذ گزارش پیشینه موضوع پایان نامه: مراجعه به سایت ایرانداک، مطابق لینک آخر این اطلاعیه
3- اخذ گزارش همانندجویی پروپزال: این گزارش اختیاری است و در صورت تقاضای گروه علمی الزامی می شود (مراجعه به سایت ایرانداک، مطابق لینک آخر این اطلاعیه).
4-ارائه آخرین حکم کارگزینی اساتید راهنما و مشاور (در صورتی که استاد راهنما یا مشاور عضو علمی دانشگاه پیام نور استان قم باشد ارائه حکم کارگزینی لازم نیست).
تذکر: ارسال مدارک فوق به منزله تصویب پروپزال نمی باشد و دانشجویان عزیز قبل از شروع کار پایان نامه خود می بایست از تصویب پروپزال خود اطمینان حاصل نمایند (اخذ نامه تصویب پروپزال از بخش دفاع).
نکته1: دفاع از پروپزال برای دانشجویان دوره دکتری الزامی است.
نکته2: با توجه به شرایط بهداشتی کنونی، مدارک فوق به صورت ایمیل موقتاً پذیرفته می شود. بدیهی است پس از عادی شدن شرایط، ارسال مدارک حضوری الزامی است.
ب – قبل از دفاع
تاریخ دفاع از پایان نامه به تاریخ انتخاب واحد پایان نامه/رساله و تصویب پروپزال بستگی دارد. دانشجویان کارشناسی ارشد حداقل پس از 4 ماه و دانشجویان دکتری حداقل یکسال پس از تاریخ انتخاب واحد و تصویب پروپزال، می توانند دفاع کنند.
مراحل دفاع دانشجویان از پایان نامه/رساله به شرح ذیل می باشد:
1- تکمیل و اخذ تایید اعلام کفایت پایان نامه/رساله: در خصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد علاوه بر تایید اساتید راهنما و مشاور معرفی استاد داور توسط مدیر گروه الزامی است (با مراجعه به سامانه پورتال دانشگاه پیام نور استان قم- بخش تحصیلات تکمیلی-فرمها و آیین نامه ها، فرم اعلام کفایت انتخاب شود).
2- اخذ گزارش همانندجویی پایان نامه/رساله: داشتن شناسه همانند جویی استاد راهنما قبل از انجام همانند جویی الزامی است. در خصوص حداقل درصد همانند جویی پایان نامه/رساله دانشجویان عزیز با استاد راهنما و مدیرگروه مربوطه هماهنگی لازم را مبذول نمایند (مراجعه به بخش همانندجویی سایت ایرانداک، مطابق لینک آخر این اطلاعیه).
3-تکمیل و اخذ تایید اعلام کفایت همانندجویی پایان نامه/رساله: بعد از اخذ گزارش همانندجویی پایان نامه/رساله تکمیل و تایید این فرم توسط اساتید الزامی است (با مراجعه به پورتال دانشگاه پیام نور استان قم- بخش تحصیلات تکمیلی-فرمها و آیین نامه ها، فرم اعلام کفایت همانند جویی انتخاب شود).
4- ارائه تصویب پروپزال: دانشجویان می بایست قبل از شروع پایان نامه/رساله از تصویب پروپزال خود اطمینان حاصل نمایند.
5- ارائه مجدد آخرین حکم کارگزینی اساتید راهنما، مشاور و داور: در صورتی که استاتید تیم راهنمایی دانشجو از اعضای علمی دانشگاه پیام نور استان قم باشد نیاز به ارائه حکم کارگزینی آنها نمی باشد).
نکته1: دانشجویان مقطع دکتری علاوه بر تکمیل فرمهای فوق، تکمیل و تایید فرم تاییدیه پژوهشی(فرم ج)، فرم تاییدیه مقاله "الف"جهت اخذ مجوز دفاع (هر دو فرم پیوست تکمیل شود، کفایت مقالات توسط پژوهش و مدیرگروه + فرم مجوز تاییدیه مقالات جهت مجوز دفاع توسط اساتید) نیز الزامی است.
دانشجویان جهت اخذ مجوز دفاع پس از دریافت پذیرش یا چاپ مقاله درمجلات معتبر علمی و پژوهشی مورد تایید وزارتین، به همراه مستندات مقاله ( اصل مقاله چاپ شده و یا پذیرش مقاله ) به کارشناس آموزش دکتری مراجعه و پس تکمیل فرم های فوق به اداره پژوهش جهت تایید ارزش مقاله یا مکاتبات لازم مراجعه نمایند.
نکته2: دانشجویان مقطع دکتری جهت استفاده از امتیاز مقاله دوم و اخذ نمره دستاورد پژوهشی (2نمره) در صورت پذیرش یا چاپ مقاله دوم می بایست قبل از دفاع فرم تاییدیه مقاله ب را نیز تکمیل و تایید نمایند (هر دو فرم پیوست تکمیل شود، کفایت دستاورد پژوهشی توسط پژوهش و مدیرگروه + فرم مجوز تاییدیه مقالات جهت 2 نمره دستاورد پژوهشی توسط استاد).
8-اخذ فرم اعلام نظر داور از بخش دفاع: در خصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد اخذ این برگه بعد از تکمیل فرم اعلام کفایت از پایان نامه و در خصوص دانشجویان دکتری بعد از تکمیل و تایید فرم ج و الف توسط اساتید راهنما، مشاور، مدیر گروه و اداره پژوهش امکان پذیر است.
نکته: اعتبار این فرم حداکثر 20 روز پس از تاریخ صدور آن می باشد.
9- اخذ کارنامه کلی از بخش آموزش که به تایید بخش آموزش و مالی رسیده باشد (در کارنامه عبارت بلامانع بودن دفاع توسط آموزش و مالی مرکز درج شده باشد).
نکته: صدور مجوز دفاع تا پایان آن نیمسال اعتبار دارد. دانشجویانی که به دلایل مختلف دفاع آنها به نیمسالهای بعد موکول می شود. اخذ مجدد کارنامه و تایید آن الزامی است.
توجه:
دانشجویان جهت دفاع حتما قبل از اخذ تاریخ دفاع از انتخاب و تمدید پایان نامه خود اطمینان حاصل نمایند. تمدید پایان نامه در بازه امتحانات دانشگاه انجام نمی گردد و برگزاری دفاع در خصوص دانشجویانی که پایان نامه خود را تمدید ننموده اند امکان پذیر نمی باشد. دانشجویان بعد از اخذ واحد پایان نامه در هر نیمسال در صورت عدم دفاع می بایست نسبت به تمدید آن در نیمسال های بعد اقدام نمایند.
ج- بعد از دفاع
نکته1: دانشجویان قبل از اتمام نیمسال از ثبت نمره دفاع خود در سیستم گلستان اطمینان حاصل نمایند. در غیر این صورت با کارشناس دفاع تماس حاصل نمایند.
نکته2: دانشجویانی که تمایل به اخذ نمره دستاورد پژوهشی نداشته باشند، بعد از برگزاری دفاع، فرم انصراف از مقاله خود را تکمیل و آن را به همراه کلیه فرم های صورتجلسه دفاع، تحویل اداره پژوهش نموده و بعد از تایید اداره پژوهش مجدداً به کارشناس دفاع تحویل دهند.
نکته3: دانشجویان جهت استفاده از امتیاز دستاورد پژوهشی (2نمره مقاله) به شرط داشتن سنوات مجاز تحصیلی( استعلام دانشجو از کارشناس آموزش مربوطه) ، یک سال بعد از تاریخ دفاع پایان نامه/رساله فرصت خواهند داشت تا مقاله یا مقالات خود را جهت اخذ امتیاز فوق به اداره پژوهش تحویل نمایند. علاوه بر مستندات پژوهشی، در خصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تکمیل کاربرگ شماره 3 و دانشجویان دکتری تکمیل کاربرگ شماره 6 و فرم تاییدیه مقاله (ب) به انضمام صورت جلسه دفاع نیز الزامی است..
شماره تماس و آدرس لینک های مفید:
شماره تماس :37179159
آدرس پورتال دانشگاه پیام نور استان قم: http://qom.pnu.ac.ir/portal/home/
آدرس پورتال ایرانداک جهت اخذ پیشینه موضوع پروپزال: https://pishineh.irandoc.ac.ir
آدرس پورتال ایرانداک جهت اخذ همانند جویی پروپزال، پایانامه و رساله: https://tik.irandoc.ac.ir


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر