آخرین اخبار
1399/6/29 شنبه
با ارسال بیانیه ای؛
دانشگاهیان دانشگاه پیام نور اهانت به ساحت مقدس حضرت رسول (ص) را محکوم کردن

.باسمه تعالی

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

عشق محمد بس است و آل محمد

دیگر بار، صلح ستیزان بی شفقت در رفتاری ناشایست و دون شان انسانیت، به ساحت نورانی پیامبر اعظم (حضرت محمد ص) خاتم رسولان و پیام آور عشق و محبت ، اهانت نمودند و قلب مسلمانان  و همه آزادگان جراحتی عظیم یافت.

ما دانشگاهیان دانشگاه بزرگ پیام نور، به حکم اخلاق و خرد و عشق بی کران به آن رسول مهربانی ها، این اقدام نکوهیده جاهلیت مدرن را محکوم می نماییم.

خردمندان و فرزانگان جهان می دانند آن کس که اندیشه و دانش در چنته دارد، به هرزگی و بی مایگی قلم نمی زند و هنر را به سیاست بازان فرومایه نمی فروشد. ایران و اسلام همواره بر پایه اموزه های کتاب اسمانی قران کریم و سنت زیبای نبوی و اهل بیت مکرم ایشان ، منادی گفتگوی بین  ادیانی بوده و حرمت ادیان را پاس داشته است.

به همین مناسبت ما جامعه  دانشگاهی ضمن اعلام بیزاری از این اهانت دون مایگان، از یکایک متفکران و اندیشمندان آزاده ی جهان می طلبیم که  با اعلام تبری از این رفتارهای خردستیزانه ، به وظیفه اخلاقی و عقلی خود عمل نمایند تا بتوانیم نسل آینده را به راهی درخشان و عاری از خشونت رهنمون گردیم.

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر